Uniqfest - Genšlik Festivali  Uniqfest 2010 Gençlik Festivali Türkiye ve Dünya Üniversite gençli­i arasřnda kayna■ma ve dayanř■manřn arttřrřlmas, Ülkemizin turizm de­erlerinin dünyaya tanřtřlmasřnř amaçlamaktadřr. Bu kapsamda yapřlan web tasarřm ve sosyal medya optimizasyonu Grafiket Reklam Ajansř tarafřndan profesyonelce yönetilmi■tir.
www.cepsilon.com